Platforma SaaS za digitalno sporočanje in internet stvari

avatar
avatar
avatar
Splošne informacije
Akronim Vintegras
Pomen Visual Interactive Integrated Smart Solutions
Email admin@vintegras.com
Website vintegras.com
First version 9/30/2001

Funkcionalnost platforme SaaS za digitalno sporočanje in IoT:

Namen platforme za digitalno sporočanje in internet stvari

Namen platforme je pokrivati širok obseg potreb na projektih digitalnega sporočanja, od manjših naročnikov do medijskih lastnikov, ki lahko preko platforme uresničijo nove medije in ustvarjajo prihode s prodajo lastnega oglasnega prostora.

Platforma je primerna tudi za nadzor multimedijskih interaktivnih kioskov.

Razširjena verzija omogoča izvedbo aplikacij za internet stvari in uporabo Epapir naprav.

Izpostavljeno za potrebe digitalnega sporočanja

Osveževanje vsebine za digitalno sporočanje je avtomatizirano, uporabljen je sinhroni način usklajevanja podatkov na klientih z oblakom. Urednik je razbremenjen razmišljanja glede pošiljanja vsebin klientom; ali poslati le razlike, ali pa vse, kot je značilno za asinhron pristop. Vsebine so samostojni 'multimedijski asseti'. Niso združeni preko igralnih list in povezani na podatkovne strukture kot so Kanali. To pomeni, če urednik odpre nov kanal, ki ima skupne vsebine z drugimi kanali v sistemu, teh ni potrebno pošiljati na predvajalnike, ki so mu dodeljeni, ker so že prisotne na klientih. Implementirana rešitev sinhronizacije omogoča uporabo funkcionalnosti Pavza, ki začasno ustavlja postopek sinhronega usklajevanja, ko želi urednik naknadno popravljati že potrjene igralne liste!

Napredna komunikacija med oblakom in napravami za predvajanje, ki je pod nadzorom ločenega strežnika. Algoritem nadzora ves čas spremlja ali so naprave ONLINE. Pravilnost prenosa podatkov se nadzoruje. V primeru napak, ki so pogosto vzrok pojava 'črnih zaslonov', se prenos ponovi. Prenašajo se le posamezne vsebine, nikoli pa ne večje količine podatkov na nivoju igralnih list.

Nadzorni grafični vmesnik za digitalno sporočanje (Dashboard), je narejen kot 'single page application' s podporo za responsive design, kar olajša administriranje aplikacije za digitalno sporočanje in servisiranje na terenu.

Podpora za medijsko planiranje.

Kontrolni grafični vmesnik za nadzor predvajalnikov za digitalno sporočanje, ali krmilnikov za internet stvari.

Podpora za večjezikovnost.

Podpora za lokacijsko strukturirano predvajanje vsebin za digitalno sporočanje.

Odprta zgradba, ki omogoča povezovanje z drugimi platformami.

Reference:

Ljubljanski grad

Abanka d.d.

LPP d.o.o.

Adria Dom d.o.o.

Mercator d.d.

Navigacija

Družabna omrežja