ARTICOM portfolio

Info portal LAS Ptuj

Podporni CMS portal za interaktivne LAS info točke

Vzpenjača Ljubljanski grad

Nadzorni sistem vzpenjače na Ljubljanskem gradu - zgornja postaja!

TikTak blagajne Mercator

VINTEGRAS sistem za oglaševanje na Mercator TikTak blagajnah.

Doživljajski park Vulkanija

Izobraževalno zabavne interaktivne, 2D in 3D stereoskopske vsebine na enem mestu.

Info in monitoring sistem

VINTEGRAS sistem na UE Ljubljana za informiranje in ureditev čakalnih vrst.

Slovenski E-forum portal

Integrirana portala za E-forum in projekt Preklopi na sonce

Multimedijski CD Hrastovlje

Večjezikovni predstavitveni CD, 2D video, 3D virtualne vsebine.

Sistem za oglaševanje Beograđanka

VINTEGRAS sistem za oglaševanje novih receptov v Beograđanki (Beograd)

Info zaslon na Ljubljanskem gradu

VINTEGRAS info zaslon na spodnji postaji vzpenjače na Ljubljanskem gradu

Templejt za tečajnico

VINTEGRAS monitoring sistem za tečajnico v realnem času v Banki Celje

Interaktivna miza

Interaktivna miza v doživljajskem parku Vulkanija - zabavne in izobraževalne interaktivne vsebine

Interaktivna info točka

Sitekiosk interaktivna info točka v sistemu VINTEGRAS na UE Ljubljana

© 2014 ARTICOM, d.o.o. Dokument je avtorsko delo katerega imetnik materialnih avtorskih pravic je družba ARTICOM, d.o.o. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe ARTICOM, d.o.o. so prepovedani: reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti (internet) in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem.

Navigacija

Social Media